Ring och boka container / transport: 0226-807 70

ÅTERVINNING

Vi erbjuder hanteringstjänster inom miljö och återvinning.

Lång erfarenhet inom återvinning

ARAB Avesta Renhållning ABs verksamhetsidé är att erbjuda transport och hanteringstjänster
inom miljö och återvinning i form av åtagande i Avesta kommun med omnejd.

Verksamheten bedrivs av egna fordon och anställd personal. Hög kompetens och god kvalitet är vårat motto.

ARAB AB Renhållning startades 1950, vilket innebär att vi har över 65 års erfarenhet inom branschen.

 

Vi är även medlemmar i branchorganisationerna:
Arbetsgivarförbundet och Småföretagarna samt Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Svenskt Näringsliv och Företagarna.

 

Vi arbetar för en säkrad verksamhet inom miljö och kvalitet genom att arbeta enligt:
Miljöledningssystem ISO 14001 respektive Kvalitetsledningssystemet ISO 9001
Du kan läsa mer om det här.

Kontakta oss

Container och kärl för återvinning/brännbart avfall

660, 370 och 190 liters kärl

Vippcontainer 4 kbm

Vippcontainer 8 kbm